Gelişim İstanbul’16 Zirvesi Sonuç Bildirgesi

Anasayfa / Gelişim İstanbul’16 Zirvesi Sonuç Bildirgesi
Bizden Haberler

Konu: TÜGEM PLATFORMU GELİŞİM İSTANBUL’16 ZİRVESİ SONUÇ BİLDİRGESİ

Zirve Katılımcıları: Doç. Dr. Nihat Alayoğlu – İstanbul Medipol Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Dekan V., Dr. Ayhan Etyemez – Nikken Türkiye A.Ş. YK. Başkanı, Mehmet Akif Özyurt  – İTO Sanayi İhtisas Komitesi Başkan V., Nuh Albayrak – Star Medya A.Ş. Genel Yayın Yönetmeni, Hikmet Köse – Işıl Mühendislik A.Ş. YK. Başkanı, İsmail Emanet – TÜGVA Başkanı, Hikmet Baydar – Finans ve Yönetim Danışmanı, Serdar Erdoğan – Dış Ticaret ve Yönetim Danışmanı, Raşit Yemişen – TÜGEM Platformu Başkanı

Zirve Sonuç Metni:

 1. Firmaların kurumsallaşması ve küreselleşen ve sürekli gelişen bir dünya modeline bağlı olarak sürdürülebilir ve dinamik yapılar haline gelebilmesi amacı ile hükümetimizin özel sektörle iş birliği içerisinde yeni bir eğitim ve izleme modeline geçmesi iş dünyası açısından olumlu bir adım olacaktır.
 2. Erdemli – Ahlaklı İşinsanı ve Ahilik öğretilerinin günümüz koşullarında uygulanabilir bir modelinin ivedilikle TOBB veya İTO tarafından vücuda getirilmesi ve uygulamaya geçirilmesi için genel kabul görecek bir zemininin hükümetimizce oluşturulması piyasadaki adaletsizlik ve dengesizlikleri büyük ölçüde ortadan kaldıracak, tüketiciye de rahat bir nefes aldıracaktır.
 3. Endüstri 4.0 ve IOT – Internet Of Things (Nesnelerin İnterneti) gibi sistemleri gelişmiş ülkelerin anladığı gibi anlamalı, bu gelişmeleri doğru okumalı ve bu anlayışa göre ülke olarak stratejilerimizi bir kez daha gözden geçirmeliyiz.
 4. Günümüz dünyasında etkin bir oyuncu olabilmenin yolu güçlü bir ekonomiye sahip olmaktan geçmektedir. Güçlü bir ekonomiye sahip olabilmek için de katma değeri yüksek yeni ürünler ve yeni teknolojiler üretmeli ve bunu sürdürebilme kabiliyetine sahip olmamız gerekmektedir.
 5. Çözülmesi gereken en önemli sorun eğitimdir. Özellikle ilkokuldan üniversiteye kadar olan eğitim süresince insanlar sevmedikleri, yaparken hoşlanmadıkları, kabiliyetlerine uymayan alanlara yönelmekte, hayatı boyunca belki hiç kullanmayacağı bilgileri sistem bireylere dikte etmekte, standart-herkes için aynı olan bir sistemle verilen puanlar sonucunda aslında sistem eğitememe sorununun acısını yine bu bireylerden çıkartmaktadır. Eğitim konusu bir ülkenin birinci öncelikli konusu olmalıdır ve bu konuda hükümetimiz ciddi ve kalıcı bir reform için tüm konu ile ilgili kurum, kuruluş, akademik camia ve STK’ları harekete geçirmeli ve sonuca ulaşabilmek adına bu hareketi koordine etmelidir.
 6. Doğu ve Güneydoğu Anadolu’daki eğitim ve öğretim kalitesinin ülkemizin diğer bölgeleri ile yarışır seviyede olması gerekmektedir.
 7. İnsanları aptallaştırmayan, geliştiren, bize uygun, yerli eğitim modellerimizin üretilmesi ve bir an evvel bunun sonuca ulaştırılarak artık sürdürülebilir hayat boyu eğitimin önü tamamı ile açılmalıdır.
 8. İnternet tabanlı bilgilerin yaygınlaşması sonucu herkes neredeyse her konuda her türlü bilgiye rahatça ulaşabilmekte ancak buna karşın hiç kimse bir konuyu derinlemesine bilmemektedir. Bu nedenle bilen ancak cahil olan bir kitle oluşturulmakta ve bu kitleler üzerinden algı yönetimi rahatlıkla yapılabilmektedir. Hükümetimizin bu konuda küresel çapta çizilebilecek önemli bir projeksiyonla, daha az kaynakla daha çok şeyi hakkı ile bilen bir toplum meydana getirmesi, insani özelliklerimizi yaşatması ve insanların ve toplumların algı savaşlarının kurbanı olmasını engellemesi gerekmektedir.
 9. Yabancı dil öğrenmek ve yabancı dilde eğitim karıştırılmamalıdır. Yabancı dilde eğitim yabancılara verilmeli, bireylerin yabancı dil öğrenmeleri ise teşvik edilmelidir.
 10. Eğitim müfredatının içerisine değerler eğitimi mutlaka zorunlu ders olarak konulmalı ve bu eğitim içerisinde bizi tüm unsurlarımız ile bir ve beraber kılan değerlerimiz konu olarak yer almalı, insanımıza aslında kim olduğu küçük yaşlardan itibaren tekrar tekrar hatırlatılmalıdır.
 11. İnsanı eğitme görevi dün olduğu gibi bugünde Sivil Toplum Kuruluşlarına vazife olarak verilmelidir. Ancak bugün geldiği noktada sivil toplum bu vazifeyi hakkıyla yerine getirebilmekten uzak görünmektedir. Sivil Toplum Kuruluşlarının da geçmişi ile uyumlu ve yenidünyanın da gereksinimlerini karşılayacak, vizyonu ve stratejileri gelişmiş yapılara dönüştürülebilmesi için hükümetimiz ivedi bir şekilde bir yol haritası oluşturmalıdır.
 12. Kitle ile doğru mesajı ve doğru işi bir araya getiremediğiniz taktirde yaptığınız iş anlamsız hale geliyor.
 13. Dış dünyanın egemen güçlerinde kitlelere etki edebilen yüzlerce düşünce kuruluşu varken, ülkemizde etkin düşünce kuruluşu sayısı bir elin parmaklarını geçmemektedir. Yalnızca, olmakta olan olayların bir kısmını analiz etmekle kalmayan, dünya üzerinde kuralları belirleyecek, stratejik planlar üretecek, kitleleri harekete geçirebilecek ve bu planların uygulanmasını koordine edecek düşünce kuruluşlarının oluşturulması ve yapılandırılması hükümetimizin ivedillikle ele alması gereken en önemli konulardan birisidir.
 14. Hükümetimiz hükümetler değişse de ülkede varolan sistemin yürümeye devam ettiği, milli menfaatleri sonuna kadar gözeten, hakkı üstün tutan bir adaletin kapsadığı, köklü medeniyetimizden ışık alan, payidar kalacak bir sistemin oluşturulabilmesi konusunun üzerine kararlılıkla gitmeli ve bunu yaparken de halkın büyük çoğunluğunun desteğini de almasını bilmelidir.
 15. Gençlik üzerine yapılan çalışmalar, toplantılar, planlamalar gerçekleştirilmeden önce gençlik örgütlerinde konular çalışılmalı ve devletin ilgili birimleri de buralardan gelecek raporları dikkate alarak ve ayrıca bu örgütlerden de temsilcilerin bulunduğu toplantılar yaparak gençlik konusunda nihai kararlar oluşturulmalıdır. Bu çalışmalar kesinlikle kısa vadeli olmamalı, sürdürülebilir ve uzun süreli çalışma ve planlar olmalıdır.
 16. İslam Dünyası gayreti ile ödemediği bedeli bugün şehadeti ile ödemektedir. Asırlar öncesinde kopardığımız bilgi ile bağımızı bugün yeniden kurmalı ve bilgiyi elinde tutan ve sürekli geliştiren bir toplum olmalıyız.
Hızlı İletişim

En kısa sürede cevap verilecektir.