Kalkınmacı Bürokrasi Toplantısı Sonuç Bildirgesi

Anasayfa / Kalkınmacı Bürokrasi Toplantısı Sonuç Bildirgesi
Bizden Haberler

Türkiye’nin en önemli düşünce platformlarından TÜGEM ve SADKOM, düzenlediği bir toplantıyla Kalkınmacı Bürokrasi’yi masaya yatırdı.

Ulusal Kalkınma başlığı altında yapılan üçüncü toplantının konusu Kalkınmacı Bürokrasiydi. Bürokrasinin merkeze konmaması gerektiği ve amaç değil araç olduğu belirtilen toplantıda ayrıca kamunun iş yapma biçimlerinin dijitalleşen dünyanın gereksinimlerine de uygun bir şekilde yeniden dizayn edilmesi, düzenleme yapılırken gençlerin de dikkate alınması gerektiği, ehliyet ve liyakat temelli modellerin oluşturulması ve Oda ve STK’lara daha çok sorumluluk yüklenmesi gerektiği gibi önemli sonuçlara varıldı.

Toplantının sonuç bildirgesi şu şekilde oluştu;

1- Bürokrasi, amaç değil araçtır. Bu nedenle bürokrasiyi değil, siyaseti, meclisi merkeze koymamız gerekir. Bürokrasinin ise siyasi irade ile uyum içerisinde ve liyakat kuralları çerçevesinde nasıl çalışması gerektiğini tanımlamalıyız?

2- Kalkınma konusu, tümüyle bürokrasiye bırakılmayacak kadar önemli bir konudur.

3- Bürokrasi yönetiminde yönetsel risklere girilmesi nedeniyle oluşabilecek kusurlar nedeniyle, Anayasamızın 129. maddes gereği bürokrata rücu edilmesi nedeniyle,  sorumluluk ve risk alma noktasında bürokratlar risk almama eğilimi içine girmektedir. Ticaret Kanunundaki yaklaşımdan hareketle “Müdebbir “bürokrat” gibi hareket edilmesine rağmen oluşan zararlardan rücu  uygulamasından vaz geçilmesi, kamu yönetiminde yeni bir atılım sürecinin itici gücü olacaktır.

4- Devletin ilgilenmesi gereken temel unsurlar; Adalet, Kalkınma ve Güvenliktir. Devlet; havacılık, savunma, elektronik, otomotiv ve uzay teknolojileri gibi stratejik ve teknolojik sektörlerde, yönlendirmeye, desteklemeye, denetime ve yönetmeye devam etmeli, diğer alanları ise özel sektöre bırakmalıdır.

5- Bürokratik yapıda, işleri doğru yapmak kadar, doğru işlerin yapıldığı mekanizmalar kurulmalıdır.

6- Sistem, ehliyet ve liyakati öncelemeli, kendi içinde aksayan yanları bularak, önleyici ve düzeltici faaliyetleri kolaylıkla yapabilmelidir.

7- Kamuda organizasyon yapıları ve istihdam biçimleri kadar, iş yapma biçimimiz yeniden düzenlenmeli, dijitalleşen dünyanın fırsatları ile farklı fonksiyon ve kurumlardaki iş ve işlemler vatandaş bazlı bir yaklaşımla “internet bankacılığı” örneğinde olduğu gibi tümüyle dijital ortamda yürütülebilmelidir.

8- Bürokrasiyi kurgularken gençlerin ve toplumun tüm kesimlerinin de dikkate alınarak artan ve değişen beklentilere cevap verecek bir yapı olması dikkate alınmalıdır. Yeni oluşturulacak bürokratik yapının değişim ve dönüşüm süreçlerinin topluma doğru aktarılması gerekir.

9- Sistemin hedefleri ve çıktıları dikkate alınarak, girdi ve süreçlerinin yeniden gözden geçirilip tasarlandığı bir anlayış hakim olmalı, şeffaflık ve hesap verilebilirlik ön planda tutulmalıdır.

10- Yeni sistemde Oda ve STK’lara daha fazla görev verilmeli. Ahilik sistemi yaklaşımından yararlanılmalıdır.

11- Eğitim, öğrenciyi hayata değil, hayatta  hazırlamalıdır. Bürokrasi için nitelikli bireyler yetiştirilecek hakka ve hukuka önem ve öncelik veren  bir sistem oluşturulmalıdır.

12- Kadim bir medeniyetten geliyoruz.Medeniyetmizin yeniden ihya edilmesi sürecinde, bize kabul ettirilmeye çalışılan GDO’lu olumsuz toplumsal davranış ve kültür özelliklerimizin değişimi için gerekli sosyolojik davranış değişikliği modellerinin uygulanması sağlanmalıdır.

IMG-20180512-WA0003

Hızlı İletişim

En kısa sürede cevap verilecektir.