Tam Bağımsız, Lider ve Sözü Dinlenen Bir Türkiye İçin “EVET”

Anasayfa / Tam Bağımsız, Lider ve Sözü Dinlenen Bir Türkiye İçin “EVET”
Bizden Haberler

TÜGEM – TÜRKİYE GELİŞİM MERKEZİ PLATFORMU BASIN BİLDİRGESİ

Türkiye’nin en önemli düşünce platformlarından biri olan TÜGEM Referandum kararını açıkladı;

Ülkemize yönelik içeriden ve dışarıdan tüm tehditlerin zamanında oluşturulabilecek stratejilerle bertaraf edilebilmesi, ekonomik istikrarın, yatırımların ve ekonomik canlılığın devam etmesi, terörün sona erdirilmesi, içinde bulunduğumuz coğrafyada barış ve huzurun tesis edilmesi ve her alanda tam bağımsız, bölgemizde lider, dünyada da sözü dinlenen güçlü bir Türkiye olabilmemiz için, karar alma süreçlerimizi hızlandırmamızın ve buna göre devlet mekanizmalarımızı yeniden tanzim etmemizin gerektiği aşikardır. Bunun içinde evvela sorunların köküne inmek suretiyle mevcut anayasımızdan başlayarak düzenlemelerin yapılmasının ve Cumhurbaşkanlığı sisteminin gerekliliği de toplumun neredeyse tüm kesimleri tarafından istenen ve beklenen bir durumdur.

Hülasa; Türkiye’nin en önemli düşünce platformlarından biri olan TÜGEM – Türkiye Gelişim Merkezi Platformu olarak, 16 Nisan’da yapılacak referandumda “EVET” diyeceğimizi tüm kamuoyuna ilan etmeyi bir vazife görüyor, referandumun ülkemiz ve tüm insanlık için hayırlı olmasını temenni ediyoruz.

Saygılarımızla,

Raşit Yemişen

Başkan

TÜGEM – Türkiye Gelişim Merkezi Platformu

Hızlı İletişim

En kısa sürede cevap verilecektir.