TÜGEM Referandum İstişare Toplantısı Yapıldı

Anasayfa / TÜGEM Referandum İstişare Toplantısı Yapıldı
Bizden Haberler

Türkiye’nin en etkili düşünce platformlarından biri olan TÜGEM Türkiye Gelişim Merkezi Platformu, 16 Nisan’da yapılacak referandum sonrasını, gerçekleştirdiği bir toplantı ile masaya yatırdı.

Özellikle referandum sonrasında olası durumların bir beyin fırtınası şeklinde değerlendirildiği toplantı da Türkiye açısından önemli olabilecek birçok konuda öneriler geliştirildi.

TÜGEM Platformu Başkanı Raşit Yemişen ve Başkan Yardımcısı Faruk Yazar’ın yönetiminde gerçekleşen toplantıya Yard. Doç. Dr. Mevlüt Tatlıyer, Bilal Arıoğlu, Ferda Ankun, Bahri Çetin, Ali Bektaş, Ahmet Cihaner, Sami Çiriş, İbrahim Günay, Ezgi Esnik Günay, Eşref Küçükateş ve İbrahim Gül katılım gösterdi.

TÜGEM Türkiye Gelişim Merkezi Platformu Referandum Konulu İstişare Toplantısı Sonuç Bildirgesi;

 1. Mevcut STK’ların günümüz şartları ile uyumlu, dinamik ve stratejik yapılar haline gelebilmesi amacı ile bütünleşik olarak ciddi bir yapısal dönüşüm süreci çalışması başlatılmalıdır.
 2. Özellikle kamuda İnsan kaynaklarını organize edecek akil heyetler oluşturulmalı, vatanını ve milletini önceleyen, liyakat sahibi kişilerin bu kurumlarda görev almaları sağlanmalıdır.
 3. FETÖ’nün ve FETÖ ile omuz omuza vermiş, dışarıdan beslenen legal görünümlü illegal yapılanmalar bir an evvel tespit edilmeli ve kamunun bütününden bu yapılanmalara mensup tüm kişiler sökülüp atılmalıdır.
 4. Yurt içinde halkı kucaklayan söylemler geliştirilmeli, sistemin halk ile bir sorunu olmadığı halka anlatılmalı ve hissettirilmelidir.
 5. Algı yönetimi konusunda yurt içinde ve dışında profesyonel ekiplerle çalışılmalıdır.
 6. STK’lar, akademisyenler, iş dünyası ve tüm tarafların dağınıklığını koordine edecek mekanizmalar oluşturulmalı, varolan yapılara da bir an evvel işlerlik kazandırılmalıdır.
 7. Ekonomi, Eğitim, Savunma Sanayi ve diğer tüm alanlarda yapılacak reformlar ve stratejik planlar yeniden revize edilmelidir.
 8. 18 madde dışında yeni ve topyekün bir sistemin altyapı çalışması acilen tamamlanmalı, anayasaya eklenme süreci akılcı bir şekilde planlanmalı ve bu süreçler halka şeffaf ve anlaşılır bir şekilde aktarılabilmelidir.
 9. Ülkenin kalkınması, refahı ve mutluluğu için hazırlanması gereken tüm planlar ve raporların bu konularda yetkin isimlerin gerek bireysel çalışmaları ile gerekse de gruplar halinde yapılacak çalışmalar ile ivedi bir şekilde oluşturulması gerekmektedir.
 10. AB, ABD, İngiltere, İsrail, Rusya, Shangay Beşlisi gibi ülke ve yapılanmalar ile ilişkileri istediğimiz kurguda devam ettirebilmek için aşağıdaki dört madde için planlı çalışmak elzemdir;
  1. Lobi faaliyetleri
  2. Yakın ülkeler ile yakın diyalog
  3. Diplomasi
  4. Stratejik plan
 11. Özellikle sosyal medyada olumsuz-negatif mesajların oluşturduğu negatif yüklü toplumsal bir psikolojinin üzerine negatif bir faaliyet veya kurguyu yaygınlaştırmak kolay olmakta ve bu, ülkemiz üzerinde oynanan oyunların da başarıya ulaşabilmesi için bir araç olarak kullanılabilmektedir. Bu açıdan mümkün olduğu kadar pozitif söylemler yaygınlaştırılmalı, toplumsal bazda pozitif söylemler üzerinden negatif kurgularla mücadele edilmesi esas alınmalıdır.
 12. Üniversite gençliğimizi liyakat sahibi insanların gelecekte söz sahibi olabilecekleri yeni bir sistem inşa edildiğine ikna etmek de büyük bir önem arzetmektedir. Bununla birlikte bu gençlerimiz gelişimleri yönünde yalnız bırakılmamalı, profesyonel bir koordinasyon merkezi oluşturmak sureti ile gençlerimiz gelişimleri yönünde organize edilebilmelidir.
 13. Referandum sürecinde ve sonrasında gerek Musul-Kerkük hattındaki Türkmenler, gerek Suriye meselesi, gerek adalar ve Kıbrıs meselesi ve gerekse Doğu ve Güneydoğu illerimizin kalkınması gibi ülkemizi yakından ve bizzat ilgilendiren hususlar gözden kaçırılmamalı ve ihmal edilmemelidir.
 14. STK’larımızın, kurumlarımızın ve birey olarak bizlerinde üzerinde bir rehavet havası oluştuğu görülmektedir. Bu havanın bir an evvel dağıtılarak herkesin ayağa kalkması ve ülkenin birliği ve bütünlüğü için topyekün uğraş vermesi gerekmektedir.
 15. Referandum sürecinde ve sonrasında özellikle hukukçular sahaya inerek konuyu detaylı bir şekilde halka aktarma ve anlatma yoluna gitmelidir.

IMG_20170401_180656 IMG_20170401_171640

Hızlı İletişim

En kısa sürede cevap verilecektir.