Ulusal Kalkınma Çalışma Toplantısı Sonuç Bildirgesi

Anasayfa / Ulusal Kalkınma Çalışma Toplantısı Sonuç Bildirgesi
Bizden Haberler

Türkiye’nin Gelişim Merkezi TÜGEM Platformu

“Ulusal Kalkınmanın Önündeki Engeller ve Stratejiler”

Odak Grup Toplantısı Sonuç Bildirgesi

Ulusal Kalkınma Bir Hayat Tarzı Olmalıdır!

Türkiye’nin Stratejik Gelişim Merkezi TÜGEM Platformu ile Stratejik Araştırma, Düşünce ve Koordinasyon Merkezi SADKOM Platformu, Ulusal Kalkınma Planı konusunu, düzenlediği bir toplantı ile masaya yatırdı. Platform Başkanı Raşit Yemişen’in açış konuşmasını yaptığı toplantının moderatörlüğünü ise Gazeteci-Yazar İbrahim Günay gerçekleştirdi. Toplantıda; MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı İsrafil Kuralay ve MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı ve TÜRKAK Başkan Yardımcısı Mehmet Akif Özyurt’un sunumlarının ardından “Ulusal Kalkınmanın Önündeki Engeller ve Stratejiler” konusu müzakere edildi. Toplantının sonuç bildirgesi şu şekilde oluştu;

“Ulusal Kalkınmanın Önündeki Engeller ve Stratejiler”

Odak Grup Toplantısı Sonuç Bildirgesi

 1. Yüksek teknolojili ve katma değeri yüksek ürünlerin üretimi ve ihracı üzerinde yoğunlaşmalıyız. İhracat rakamları arasında Yüksek teknolojili ürün oranı % 3 – 3,5 seviyelerindedir. Bu oranı yukarılara taşımalıyız.
 2. Türkiye’de yatırım ortamının süratle iyileştirilmesi gerekmektedir. Yatırım yapılabilecek arsa fiyatları da dahil olmak üzere bir çok alana hızlı bir şekilde müdahale edilerek gelişmiş ülkelerle rekabet edilebilecek seviyeler yakalanmalıdır.
 3. Endüstri 4.0, Big Data gibi kavramların özellikle sanayiye nüfuzu ile, gelişmiş ülkeler çağ atlarken, bu konular çalışma toplantıları ile irdelenmeli, dünyanın bu hızlı dönüşümünü doğru okuyarak kendi yapısal ve rasyonel dönüşümümüzü, kültürümüz, değerlerimiz ve insan yapımızla da uyumlu modeller geliştirerek hızlı bir şekilde sağlamamız gerekmektedir.
 4. Mesleki eğitim ve çıraklık eğitimi konusunda nitelik ve nicelik açısından gerekli reformlar yapılmalı, yeni oluşacak mesleki eğitim modeli güven vermelidir.
 5. Firmalarımız sürdürülebilirlik, markalaşma ve uluslararası rekabet konularında gerekli çıkışı yapamamaktadır. Bu konularda fikri altyapıların tesisi çalışması için stratejiler geliştirilmelidir. Özellikle bu konuda, kümelenme, ortaklık kültürünün geliştirilmesi, inanç ve değerlerin paylaşma ve ortaklık kültürüne etkileri, ayrı bir alt başlık olarak irdelenmelidir.
 6. Eğitim sistemimizde ana sınıflardan itibaren üretmeyi arzulayan ve üreten çocuklar yetiştirilmesi konusu mutlaka ders içeriklerine işlenmelidir.
 7. Yazılım ve donanım konuları başta olmak üzere yerli ve milli ürünlerin üretimi ve yurt içinde de güvenilirliğini sağlamak öncelikli hedefler arasında yer almalıdır.
 8. Teşvik sistemi anlaşılabilir, ulaşılabilir ve uygulanabilir olmalıdır.
 9. Yaşadığımız coğrafya kalkınma için büyük bir engel veya büyük bir fırsat olabilir. Yer altı kaynaklarımız sanıldığı kadar fazla olmadığı için yer üstü kaynaklarımız yani insan kaynaklarımızı doğru kanalize etmeli doğru yönlendirebilmeliyiz.
 10. Bürokrasi çözüm ve yolu açma odaklı olmalı, sorun üreten bir mekanizma olmamalıdır. Bu minvalde, Ulusal Kalkınma toplantıları da bürokrasi kanalına takılmamalı strateji üreten sonuç odaklı vizyon toplantıları şeklinde gerçekleştirilmelidir.
 11. Her şirketin okula dönebileceği yeni bir model geliştirmelidir.
 12. Bürokraside toplumu sürükleyecek farklı aktörlerin de ortaya çıkması, kalkınmanın bir hayat tarzı olarak topluma benimsetilmesi, tüm kesimlerin ortak hedeflere doğru dinamik bir şekilde yönlendirilmesi ve bu sürece destek vermesi sağlanmalıdır.
 13. Terör konusu kalkınmanın önündeki en büyük engellerden biridir. Suriye başta olmak üzere terörün asıl kaynaklarına da yoğunlaşarak stratejiler geliştirilmeli, terörü sınırlarımızın çok uzaklarına itebilmeliyiz.
 14. Üniversitelerin sanayiden uzak olmaması, dünyadaki gelişmeleri yakından takip ederek sahaya inmeleri ve realize olmaları gerekmektedir. Üniversitelere yapılan ödeneklerde buna ilişkin bir şart konulabilir.
 15. Ehliyet ve liyakat konusunda çok titiz olunmalı, bu konu her konunun üzerinde tutularak ehemmiyetle ele alınmalıdır.

Saygılarımızla,

TÜGEM Platformu

EB8A0755   23231599_1912057309043949_1076480499989519118_n   EB8A0719   EB8A0710   EB8A0737   EB8A0733   EB8A0740   EB8A0751

Hızlı İletişim

En kısa sürede cevap verilecektir.