San-Tez Hibe Programı Nedir?

Anasayfa / Makaleler / San-Tez Hibe Programı Nedir?

San-Tez Hibesi

San-Tez Programı Nedir?

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca, Üniversite-sanayi-kamu işbirliğini kurumsallaştırmak,

Katma değeri yüksek, teknoloji tabanlı ürün ve üretim yöntemleri geliştirilmesi desteklenerek ülkemizin dünya pazarında rekabet gücünün yükseltilmesine yardımcı olmak,

KOBİ’lerin teknoloji ve AR-GE kültürü edinmelerini sağlamak,

KOBİ’lerimizi teknolojik ürün ve üretim yöntemlerini kullanmaya cesaretlendirmek,

Bu işletmelerin kendi öz varlıklarıyla gerçekleştiremeyecekleri AR-GE, teknoloji ve inovasyona yönelik çalışmaların hem üniversite hem de devlet desteği ile gerçekleştirilmesini sağlamak,

Üniversitede yapılan akademik bilginin ticarileşmesini sağlamak, Akademisyenler ve üniversite mezunu gençler arasında şirketleşme kültürünü yaygınlaştırarak yenilikçi yeni şirketler doğmasını sağlamak,

Üniversitelerde doktora veya yüksek lisans programlarında öğrenim gören öğrencilerin tez konularının KOBİ’ler tarafından talep edilen, imalat sanayine yönelik yeni teknolojilere dayalı ürün, üretim yöntemi ve AR-GE tabanlı ihtiyaçlara yönelik olarak belirlenmesini sağlamak,

Bu projelerde daha fazla sayıda yüksek lisans ve doktora öğrencisinin desteklenmesini sağlayarak nitelikli eleman sayısının artırılmasına yardımcı olmak,

Bu projelerde çalışan tez öğrencilerinin ileride bu firmalarda AR-GE personeli olarak istihdam edilmesinin önünün açılması amacıyla verilen hibe programıdır.

Destek Oranı Nedir?

* Mikro işletme en fazla %85

* Küçük işletme en fazla %80

* Orta büyüklükteki işletme en fazla %75

* Büyük işletme en fazla %65’tir.

San-Tez Programından Kimler Yararlanabilir?

Üniversite-sanayi işbirliği ile yürütülecek Ar-Ge ve yenilik projeleri için, sektör ve büyüklüğüne bakılmaksınız katma değer yaratan, bir veya birden çok gerçek veya tüzel kişiye ait Türkiye’de yerleşik işletmeler San-Tez Programı’ndan istifade edebilirler.

Nasıl Başvurulur?

Başvuru, elektronik ortamda http://biltek.sanayi.gov.tr adresine yapılır.

Proje başvurusunda dikkat edilecek hususlar nelerdir?

*San-Tez kapsamında başvurusu yapılacak çalışmanın temel ve uygulamalı araştırma aşamasını tamamlamış, deneysel araştırma aşamasına gelmiş projelere yönelik olmalıdır.

*San-Tez Programı kapsamında; yeni bilgiler elde etmek için yapılan, belirlenmiş bir uygulaması ya da kullanımı bulunmayan teorik ya da deneysel çalışmalar, durum tespiti projeleri, rutin testler/analizler, pilot üretim tesisi ve alt yapı kurmaya yönelik yatırım ağırlıklı ya da Ar-Ge içeriği bulunmayan faaliyetler içeren projeler değerlendirmeye alınmayacaktır. (!)

Nereden Bilgi Edinilebilir ?

T.C Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü

E-Mail      : argeweb@sanayi.gov.tr

0 (312) 201 5251

http://sagm.sanayi.gov.tr

e-mail:argeweb@sanayi.gov.tr

https://biltek.sanayi.gov.tr/Sayfalar/santezDetay.aspx

Ne Zaman Başvurulabilir?

Başvurular yıl içerisinde sürekli olarak yapılır.

 

Ahmet Karataş

Diğer Yazılar

Yorum Bırak

Hızlı İletişim

En kısa sürede cevap verilecektir.